Cuentos infantiles

                  CHOMALI

Ta chomali repa rabo iyena naa’i KO we kanilika basalowa ke bela maja iyena mapu rika jare ralamuli iye’na isinami serrua CHOMALI we sayeami ju we ala machi mupu’Uploading: images (30).jpeg… ali Jare’ mulibe jaro’ echo ko ichipla ayena Cho Tamuje ralamuli KO we raili bawe koa’ kiti simi repaye rabo iyensia isinami,we iweka mapu oona isimaro jena ta chomali we walina

Hola Juana – Bienvenida a esta comunidad! ¿Puede proveer una traducción al español de su pregunta?

Pablo